รับน้องใหม่
สาขาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี


วิวสวยๆ ในบรรยากาศ ณ กาญจนบุรี
ท่านคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ดร.พนัส อุณบัณฑิต


โครงการสัมมนาทางการจัดการ จังหวัดเพชรบุรี
7-8 มิถุนายน 2562โครงการปลูกป่าชายเลน ศูนย์การเรียนรู้ จ.สมุทรสาคร

โครงการ "แบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง บ้านพุระกำ จังหวัดราชบุรี"
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562
นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
มอบเงินให้กับ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ณ วัดสุราราม
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2562


 วีดีทัศน์ รับน้องใหม่สีสันวันใสๆ สาขาการจัดการ
คลิ๊กรูปวีดีทัศน์ 1 ครั้ง

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9