นักศึกษาน้องใหม่ สาขาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

โครงการศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2559


โครงการปัจฉิมนเเทศ รุ่น 59 ณ เขาใหญ่โครงการสัมมนาทางการจัดการ
 จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตรีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ปี 2557โครงการจิตอาสา
 ปลูกป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี
ปี 2556


Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9